Nejstarší krov zámku Moravský Krumlov

Zajímá vás, jak vypadá nejstarší krov zámku Moravský Krumlov? Pojďme se na něj společně podívat!

Jde o krov renesančního typu, datovaný dendrochronologicky do let 1559/60, vyrobený celý z dubu! To není jen ohromující – to je v našem prostředí přímo unikátně dochovaná konstrukce.

Abych dostála přesnému typologickému popisu – krov je to krokevní, s dvěma patry hambalků, podélně vázaný ranou ležatou stolicí.

Termín „raná ležatá stolice“ označuje, že mezi hambalkem a rozpěrou ležatých sloupků je mezera, ležaté sloupky jsou po délce stejného průřezu a nesou pětibokou vaznici nasazenou na čep sloupku. Celá plná vazba je pak přeplátována pásky. Ty jsou v tomto případě zazubené a prochází přes krokve, ležatý sloupek, rozpěru sloupků až do hambalku. Soustava je pak ještě doplněna svislými sloupky plátovanými od rozpěry, přes hambalek do krokve a patními pásky. A to jak v plných, tak jalových vazbách. Plné vazby jsou v podélném směru rozepřeny vodorovnými rozpěrami a zavětrovány šikmými vzpěrami (diagonálami). Všechny spoje jsou opatřeny dřevěnými kolíky (hřeby). Abyste si to nemuseli jen představovat, tady je schéma plné vazby krovu:

Velkou zajímavostí, z které se dá hezky přečíst stavebně historický vývoj nejen samotného krovu, ale i zámeckého křídla, jsou dlaby po rybinových spojích na krokvích. Jde o stopy po připojení námětků, které kryly na dvorní straně dodatečně přistavěné arkády a ze strany parku snad lunetovou římsu, která vzala za své nejspíše při klasicistní přestavbě zámku koncem 18. stol. Aktuální námětky nad arkádami se povedlo rovněž dendrochronologicky datovat – s rokem smýcení 1772/73, čímž se přesně zadatovala i ona klasicistní přestavba. Tadá! 🙂

Zajímají Vás historické krovy? Fotoreportáže a další zajímavosti z aktuálních průzkumů můžete sledovat i na mém fb profilu nebo instagramu @pruzkumykrovu !