Profesní vývoj

Ing. et Ing. Soňa Křivánková

 

*1987 ve Znojmě, žiji a pracuji v Brně


 

Jsem absolventka Stavební fakulty VUT v Brně (2014), obor Stavební inženýrství, směr Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Diagnostika staveb a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy Univerzity v Brně (2014), obor Dřevařské inženýrství. V letech 2011 – 2012 jsem absolvovala dvou semestrální studium na Technické Univerzitě ve Vídni (TU Wien). Po ukončení vysokoškolského vzdělání jsem pracovala ve společnosti Thermo Sanace s.r.o. Od roku 2016 jsem na volné noze a mou hlavní pracovní náplní jsou stavebně technické průzkumy, zpracování nálezových a posudkových zpráv, návrhy sanací a tvorba projektové dokumentace. Specializuji se na průzkumy a diagnostiku historických krovových konstrukcí.

Tím se mi podařilo povýšit koníček na práci. Výhody z toho plynoucí, jako časovou flexibilitu, pečlivost a zájem o každou konkrétní konstrukci, oceňují i mí klienti.

Zabývám se různými měřítky projektů, od odborné konzultace či operativního průzkumu až po komplexní stavebně technický průzkum konstrukce, se zaměřením a vytvořením projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci oprav s návrhem sanace poškozených prvků.

Spolupracuji s odborníky na stavebně historické průzkumy, dendrochronologii, restaurování a předními realizačními společnostmi v oboru tak, aby výsledkem bylo kvalitní dílo zohledňující potřeby a možnosti zadavatele. A to má smysl.


„Mít smysl je něco jako mít střechu na domě. Když jej nemáte, tak všechno ostatní je k ničemu.“

Alfried Längle rakouský lékař a psycholog 1951