Profesní vývoj

Ing. et Ing. Soňa Křivánková

*1987 ve Znojmě, žiji a pracuji v Hruškách u Břeclavi


Při průzkumu krovu přesně vím, na která místa je potřeba se zaměřit, kde jsou ty kritické body, kterým je potřeba věnovat pozornost. S jistotou poznám, čím jsou dřevěné prvky poškozené, jestli dlouhodobým zatékáním, dřevokazným hmyzem nebo hnilobami nebo statickými poruchami konstrukce. Pokud je krov napaden dřevokazným hmyzem a houbami, dokážu určit, jaké je do krovu lákají podmínky a jak si s jejich výskytem poradit. Nabyté vědomosti a zkušenosti využívám ke stanovení optimálního návrhu řešení oprav konstrukce, s ohledem na co největší zachování původních prvků, zajištění další dlouhodobé životnosti konstrukce i ekonomické hledisko.

Na začátku mého zájmu o památky a jejich krovy tomu tak ale nebylo.

Odjakživa mě lákala tajemná atmosféra starých půd a opuštěná zákoutí starých domů. Zajímalo mě i vše okolo dřeva, o jeho zpracování, konstrukčních typech krovů nebo celkové diagnostice poškození budov jsem ale nevěděla zhola nic. Zájem o památky a stavby mě neopouštěl, a ačkoli jsem se dostala i na botaniku (chtěla jsem studovat stromy), nakonec jsem se rozhodla pro stavební obor. Zaměření na diagnostiku historických konstrukcí a staveb pak bylo jasnou volbou.

Vystudovala jsem Stavební fakultu VUT v Brně, obor Stavební inženýrství, směr Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Diagnostika staveb (2014). Mezi bakalářským a inženýrským studiem jsem absolvovala dva semestry na Technické Univerzitě ve Vídni (TU Wien, 2011-2012), kde mě zajímaly předměty zaměřené na památky a památkovou péči. Dřevěných konstrukcí a zvláště těch historických se však dosavadní studia dotýkala jen letmo a tak jsem si přidala ještě studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy Univerzity v Brně, obor Dřevařské inženýrství (2014).

První pracovní zkušenosti jsem nabírala ve společnosti Thermo Sanace s.r.o. Náplň mojí práce se však postupně odkláněla od průzkumů v terénu a tak jsem se rozhodla osamostatnit. Od roku 2016 jsem na volné noze a mou hlavní pracovní náplní jsou stavebně technické průzkumy, zpracování nálezových a posudkových zpráv, návrhy sanací a tvorba projektové dokumentace pro opravy a rekonstrukce historických krovů.

Tím se mi podařilo povýšit můj celoživotní koníček na mou práci. Výhody z toho plynoucí, jako časovou flexibilitu, pečlivost a zájem o každou konkrétní konstrukci, oceňují i mí klienti.

Zabývám se různými měřítky projektů, od odborné konzultace či operativního průzkumu až po komplexní stavebně technický průzkum konstrukce, se zaměřením a vytvořením projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci oprav s návrhem sanace poškozených prvků.

Spolupracuji s odborníky na stavebně historické průzkumy, dendrochronologii, mykologické laboratorní analýzy, rozpočty a požárně bezpečnostní řešení tak, aby výsledkem byl kvalitní projekt zohledňující potřeby, možnosti a přání zadavatele. A to má smysl.


„Mít smysl je něco jako mít střechu na domě. Když jej nemáte, tak všechno ostatní je k ničemu.“

Alfried Längle rakouský lékař a psycholog 1951