Služby

Střechy jsou jednou z nejdůležitějších částí budov. Chrání naše stavby před působením povětrnostních vlivů a jsou působení větru a deště přímo exponované. Od jejich kondice a od stavu krovových konstrukcí se přímo odvíjí životnost celé stavby. Systematickým přístupem k opravám střech a krovových konstrukcí je možné předejít větším škodám a dalším vynaloženým nákladům, a to ať na rodinném domě nebo na farním kostele.


Průzkumy a předprojektová příprava

Před samotným zahájením oprav nebo rekonstrukce krovové konstrukce je nanejvýš vhodné provést diagnostiku jejího stávajícího stavu. Na základě stavebně technického průzkumu je pak možné stanovit rozsah poškození konstrukce, určit míru a příčiny případného napadení dřevokaznými houbami a hmyzem, a především definovat konkrétní prvky, které mohou v konstrukci zůstat a které již nikoli. Pokud se zároveň jedná o památkově chráněný objekt, o to více je potřeba dbát na pečlivé zdokumentování stávajícího dochovaného stavu, navržení výměn dřevěných prvků v co nejmenším rozsahu a zvolení efektivního a zároveň šetrného způsobu celkové sanace.

V rámci předprojektové přípravy zhotovuji ve spolupráci s renomovanými kolegy veškeré podklady pro požadovaný stupeň projektové dokumentace:

 • Laboratorní mykologické analýzy
 • Dendrochronologické datování
 • Výkazy výměr a rozpočet oprav krovu
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • a další…

Zaměření

V případě starších domů nebo památkově chráněných objektů je původní dokumentace k dispozici jen málokdy, a i pokud se ji podaří dohledat je obvykle v prvním kroku potřeba krovovou konstrukci zaměřit. Na základě zaměření pak zhotovuji výkresovou dokumentaci stávajícího stavu konstrukce. Do ní je poté možné zanést zjištění z průzkumů a zakreslit jednotlivé poškozené prvky. Následuje vypracování výkresové dokumentace návrhového stavu konstrukce pro následné opravy a sanaci krovu.

Projekce

Na základě stavebně technického průzkumu krovové konstrukce a jejího zaměření je možné připravit projektovou dokumentaci pro všechny fáze projektu oprav nebo rekonstrukce krovu:

 • Dokumentace pro vydání společného povolení
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

Další služby

Potřebujete něco dalšího? Ve spolupráci s renomovanými kolegy pro Vás zajistím:

 • Stavebně historické průzkumy (SHP)
 • Operativní průzkumy a dokumentaci
 • Pasportizaci staveb
 • Konzultační a poradenskou činnost při obnově památek
 • 3D Laserové skenování
 • a další…

Máte dotazy? Napište mi nebo rovnou zavolejte!

Kontakt