Památkově chráněný pavlačový dům Pekařská Brno

Pojďte nahlédnout, co skrývá léta uzavřený památkově chráněný pavlačový dům na ulici Pekařská v Brně!

Možná ho často míjíte bez povšimnutí, z venku totiž svou klasicistní fasádou příliš nevystupuje z okolní zástavby a jeho zanedbané vzezření také příliš k návštěvě neláká. Jedná se o nárožní zděný třípodlažní bytový dům, částečně podsklepený, s nevyužívaným půdním prostorem, nacházející se v horní části ulice Pekařská. Objekt se nachází ve svažitém terénu, v předpolí historického jádra města Brna na středověké přístupové cestě k bývalé Brněnské bráně (dnes Šilingrovo náměstí).

Jednotlivé budovy obklopující obdélný dvůr jsou stavebně propojené, podzemní podlaží západního traktu zasahuje až pod objekty na ulici Pellicova. Objekt je součástí starší zástavby Městské památkové rezervace Brno, s dobou výstavby kolem r. 1830, a je kulturní památkou. Zajímavostí je do dvora ústící podzemní chodba vedoucí dříve pod ulicí Pekařskou a kolejovou tratí do protějšího objektu (v současnosti přepažena). Chodba patřila pravděpodobně ke staršímu fortifikačnímu objektu, pravděpodobně vojenskému skladišti. K současné souvislé zástavbě okolí došlo až v průběhu 1. pol. 19. stol. a samotná chodba byla znovuobjevena až při průzkumu podzemí objektu v roce 1990. (Více informací o nalezené podzemní chodbě se dozvíte na stránkách R-ateliéru a u pana Ing. Aleše Svobody, který je vášnivým průzkumníkem brněnského podzemí.)

Většina konstrukcí a prvků v areálu se zachovala původní, včetně detailů, celkově je však dům ve velmi špatném stavebně technickém stavu, který neumožňuje jeho plné užívání. Krovová konstrukce hlavní budovy typologicky odpovídá předpokládané době výstavby budovy, jedná se o podélně vázaný vaznicový krov se stojatou stolicí s hambalky. V konstrukci je možné najít ještě plátované spoje vzpěr plných vazeb. Budovy dalších traktů jsou zastřešeny jednoduššími krovovými konstrukcemi – jednoduchým krokevním krovem s hambalky a pultovou střechou stojaté stolice se šikmými sloupky. Krov čtvrté poslední budovy v areálu byl nahrazen pultovou střechou s nízkým sklonem krytou pouze asfaltovou lepenkou a v době průzkumu byl v havarijním stavu s masivním poškozením dřevomorkou domácí.

 

Výběr z fotodokumentace objektu: