Krov historické budovy Hybešova Brno

Stavebně technický průzkum areálu administrativních budov na ulici Hybešova v Brně odhalil zajímavou přechodovou krovovou konstrukci z přelomu 19. a 20. století.

Na přelomu roku jsem měla možnost se podílet na pasportu a stavebně technickém průzkumu historické budovy z přelomu 19. a 20. století na ulici Hybešova v Brně. Jednalo se o soubor zděných třípodlažních administrativních objektů, částečně podsklepených, s nevyužívaným půdním prostorem. Nejstarším a nejzajímavějším objektem byla dvorní budova s průčelím do ulice Vodní.

Zkoumaný areál byl stavebně rozdělen na tři samostatné objekty s konstrukčně oddělenými a v jiných historických obdobích realizovanými střešními konstrukcemi. Jednalo se hlavně o vaznicové krovy se stojatou stolicí se svislými nebo šikmými sloupky ze začátku až 1. pol. 20. stol. Ve dvorní části byly jako krytina použity ještě historické červené střešní pálené tašky vyrobené v předválečných cihelnách „G. Kohn a syn Brno“ a „Fr. Pawlu Brünn“. Dalším zajímavým nálezem byla i signatura kominíka z roku 1913 na jednom z komínů.

Nejzajímavější krovová konstrukce na mě čekala ve dvorní budově na ulici Vodní. Typologicky se jednalo o nejstarší krovovou konstrukci v areálu, tzv. přechodovou soustavu s ležatou stolicí z přelomu 19. a 20. století, kdy ležaté sloupky plných vazeb jsou ve dvou úrovních rozepřeny rozpěrami, které však ještě nemají funkci vaznic. Z tohoto přechodového typu krovu se zachovaly pouze tři plné vazby. Všechny vazby včetně jalových byly posloupně číslovány tesařskými značkami. Valbová část nad uličním průčelím byla již obdobné konstrukce a data jako pultové střechy dvorního traktu. Celá konstrukce viz foto.

 

Výběr z fotodokumentace krovů: