Odborně metodický den NPÚ „Historické krovy a jejich obnova“

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, pořádal během října 2018 již 40. Odborně metodický den, tentokrát na téma „Historické krovy a jejich obnova“.

Program byl rozdělen do dvou částí, první přednášková proběhla 11. října v Přednáškové budově MCMA v Brně, druhá s praktickými ukázkami (exkurzemi) proběhla 23. října v konkrétních historických krovech města Znojma.

V teoretické přednáškové části odborně metodického dne nás přivítal PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel NPÚ, ÚOP v Brně se svým Úvodním slovem. Poté následovaly přednášky vybraných odborníků řešících problematiku oprav historických krovů ve své praxi – přednáška „Historický krov jako nositel specifických památkových hodnot“ Ing. Jiřího Bláhy, Ph.D. a „Různé přístupy ke zpracování projektové dokumentace pro sanaci historického krovu“ Ing. Miroslava Navrátila. Připravovanou „Metodiku identifikácie historických krovov a výskumu“ přijeli představit slovenští kolegové zastoupení Ing. Ľuborem Suchým, Ph.D. a Ing. arch. Karolem Ďurianem, Ph.D. Řemeslo a jeho pohled na obnovu historických dřevěných konstrukcí bylo zastoupeno závěrečnou přednáškou tesaře Martina Šnajdra.

Druhá praktická část odborně metodického dne byla zahájena v Domě umění ve Znojmě přednáškou Mgr. Zdeňka Čižmáře z NPÚ, ÚOP v Brně, kdy přítomné seznámil s příklady přípravy a oprav historických krovů na vybraných kulturních památkách ve Znojmě. Na toto téma navázal MgA. F. R. Václavík s detailními výstupy z průzkumu a projektové dokumentace unikátního středověkého krovu znojemské Radniční věže.

 

Odpoledne proběhly exkurze na vybraných kulturních památkách s historickými krovy v různé fázi obnovy. Zpřístupněné byly objekty:

  • bývalý klášter kapucínů (před obnovou)
  • radniční věž (před obnovou)
  • kostel Nalezení sv. Kříže (probíhající obnova)
  • znojemský hrad (po obnově)
  • barokní pivovar ve Znojmě (před obnovou)

 

Ochutnávka fotografií z krovů: