Průzkum krovů bývalého lihovaru v Uherském Ostrohu