Radnice v Židlochovicích

Radnice v Židlochovicích je jednou z nejstarších budov města, nahlédněte spolu s námi pod její střechu!

Během léta 2019 se nám s kolegy podařilo uspět ve výběrovém řízení na průzkum krovu historické radnice v Židlochovicích. Jak už bylo řečeno, radnice v Židlochovicích je jednou z nejstarších budov města, jedná se o původně renesanční stavbu s podloubím, dnes zachovaném jen ve fragmentech. Nynější klasicistní vzhled získala při přestavbě v roce 1836. Výsledek zpracované dendrochronologie určil jako datum pokácení dřeva na stavbu nynějšího krovu přelom roků 1839/1840. (Zpracováno p. Kynclem – dendrochronologie.cz)

 Stavebně technický průzkum konstrukce krovu, na kterém jsem se podílela již s potomkem pod srdcem, zhodnotil stav dřevěných prvků z hlediska biotického i abiotického poškození, s důrazem na výskyt dřevokazného hmyzu a hnilob a případných statických poruch. Krovová konstrukce svým typem a způsobem tesařského provedení odpovídá době vzniku. Jedná se o, můžeme říci, běžný vaznicový krov s hambalky a se stojatou stolicí, sloupky plných vazeb jsou doplněny o průběžné vzpěry, jalové vazby jsou tradičně řešeny s krátčaty čepovanými do výměn. Vazné trámy vykazovaly již značné průhyby a místy dosedaly na povalové a trámové stropy patra pod nimi. Pozednice byla uložena přímo na koruně zdiva, místy však jen bodově, zřejmě kvůli jejímu vyrovnání do roviny při stavbě krovu. Ten se celkově svým tvarem vyrovnává s nepravidelným půdorysem objektu. Tvar střechy je valbový, s hodinovým vikýřem nad hlavním průčelím budovy. Krytinou je červená pálená střešní taška bobrovka na latích, klempířské prvky jsou z měděného a pozinkovaného plechu.  Zajímavostí zjištěnou při průzkumu bylo torzo konstrukce věžičky na hambalkovém patře. Více napoví ochutnávka z fotodokumentace níže.

Výběr z fotodokumentace objektu: