Zaměření

Získejte podklady pro plánování oprav!

 

V případě starších domů nebo památkově chráněných objektů je k dispozici původní dokumentace většinou jen výjimečně, a proto je obvykle potřeba krovovou konstrukci zaměřit a na základě zaměření zhotovit dokumentaci stávajícího stavu. Do ní je poté možné zanést zjištění z průzkumů, zakreslit poškozené prvky a na jejím základě vypracovat návrhový stav konstrukce pro následné opravy a sanaci krovu.