Průzkumy krovů

Zjistěte, v jaké kondici je Váš krov!

 

Před samotným zahájením oprav nebo rekonstrukce krovové konstrukce je nanejvýš vhodné provést diagnostiku jejího stávajícího stavu.

Na základě stavebně technického průzkumu je pak možné stanovit rozsah poškození konstrukce, určit míru a příčiny případného napadení dřevokaznými houbami a hmyzem, a především definovat konkrétní prvky, které mohou v konstrukci zůstat a které již nikoli. Pokud se zároveň jedná o památkově chráněný objekt, o to více s kolegy dbáme na pečlivé zdokumentování stávajícího dochovaného stavu, navržení výměn dřevěných prvků v co nejmenším rozsahu a zvolení efektivního a zároveň šetrného způsobu celkové sanace.

 

V rámci předprojektové přípravy zhotovuji ve spolupráci s renomovanými kolegy veškeré podklady pro požadovaný stupeň projektové dokumentace:

  • Operativní průzkumy a dokumentaci
  • Stavebně technické průzkumy (STP)
  • Stavebně historické průzkumy (SHP)
  • Dendrochronologické datování
  • Soudně znalecké posudky
  • Restaurátorské průzkumy
  • Laboratorní mykologické analýzy
  • Průzkumy vlhkosti a salinity zdiva
  • Pasportizaci staveb
  • a další…