Další služby

 • Dendrochronologické datování,
 • Stavebně historické průzkumy (SHP),
 • Soudně znalecké posudky
 • Laboratorní mykologické analýzy,
 • Operativní průzkumy a dokumentaci,
 • Pasportizaci staveb,
 • Projekty obnovy památkově chráněných objektů,
 • Konzultační, poradenská a inženýrská činnost při obnově památek,
 • Architektonické návrhy a studie,
 • 3D Laserové skenování,
 • a další…