Služby

Střechy jsou jednou z nejdůležitějších částí budov. Chrání naše stavby před působením povětrnostních vlivů a jsou působení větru a deště přímo exponované. Od jejich kondice a od stavu krovových konstrukcí se přímo odvíjí životnost celé stavby. Systematickým přístupem k opravám střech a krovových konstrukcí je možné předejít k větším škodám a dalším vynaloženým nákladům, a to ať na rodinném domě nebo na farním kostele.


Průzkumy a předprojektová příprava

Před samotným zahájením oprav nebo rekonstrukce krovové konstrukce je nanejvýš vhodné provést diagnostiku jejího stávajícího stavu. Na základě stavebně technického průzkumu je pak možné stanovit rozsah poškození konstrukce, určit míru a příčiny případného napadení dřevokaznými houbami a hmyzem, a především definovat konkrétní prvky, které mohou v konstrukci zůstat a které již nikoli. Pokud se zároveň jedná o památkově chráněný objekt, o to více dbáme na pečlivé zdokumentování stávajícího dochovaného stavu, navržení výměn dřevěných prvků v co nejmenším rozsahu a zvolení efektivního a zároveň šetrného způsobu celkové sanace.

V rámci předprojektové přípravy zhotovujeme ve spolupráci s renomovanými kolegy veškeré podklady pro požadovaný stupeň projektové dokumentace:

 • Operativní průzkumy a dokumentaci
 • Stavebně technické průzkumy (STP)
 • Stavebně historické průzkumy (SHP)
 • Dendrochronologické datování
 • Soudně znalecké posudky
 • Restaurátorské průzkumy
 • Laboratorní mykologické analýzy
 • Průzkumy vlhkosti a salinity zdiva
 • Pasportizaci staveb
 • a další…

 

Zaměření

V případě starších domů nebo památkově chráněných objektů je k dispozici původní dokumentace většinou jen výjimečně, a proto je obvykle potřeba krovovou konstrukci zaměřit a na základě zaměření zhotovit dokumentaci stávajícího stavu. Do ní je poté možné zanést zjištění z průzkumů, zakreslit poškozené prvky a na jejím základě vypracovat návrhový stav konstrukce pro následné opravy.

 

Projekce

Na základě stavebně technického průzkumu krovové konstrukce a jejího zaměření připravujeme projektovou dokumentaci pro všechny fáze projektu oprav nebo výměny krovu:

 • Dokumentace pro vydání společného povolení
 • Projektová dokumentace
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

 


Další služby

Potřebujete něco dalšího? Ve spolupráci s renomovanými kolegy pro Vás zajistíme:

 • Projekty obnovy památkově chráněných objektů
 • Konzultační, poradenská a inženýrská činnost při obnově památek
 • Architektonické návrhy a studie
 • 3D Laserové skenování
 • a další…

 


Máte dotazy? Napište nám!

 

krivankova@pruzkumykrovu.cz